Dit energienetwerk willen wij:

Alle burgers kunnen participeren in de netwerken voor energiedistributie.

Gebruikers/eigenaars hebben stem in controle en beheer.

Lusten en lasten zijn eerlijk verdeeld.